Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân Mẫu niên trưởng Nguyễn thành Chuẩn

Cụ Bà Nguyễn văn Hơn, nhũ danh Ngô thị Vị

Tạ thế ngày 27/12/2002 tại San Francisco, California

Hưởng thọ 91 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình
niên trưởng Nguyển thành Chuẩn


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |