Gia Đình 81 BCD/LLÐB đau buồn được tin:

Thân Mẫu bác sĩ Lương Khánh Chí

Cụ Bà Trịnh Thị Sửu

Tạ thế ngày 20/12/2002 tại San Jose, California

Hưởng thọ 102 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình b
ác sĩ  Lương Khánh Chí


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |