Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân mẫu bạn Hứa Thiện Hùng

Tạ thế ngày 18/11/2002 tại Quận Cam, California

Hưởng thọ 90 tuổi

Một lần nữa GÐ 81 thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Hứa Thiện Hùng và nguyện cầu hương hồn cụ bà được tái xum họp với cụ ông  nơi miền miên viễn

Điện Thoại Phân Ưu (408)  923-4683


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |