Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân mẫu bạn Đặng Uynh

từ trần ngày 06/06/2000 tại Việt Nam

Hưởng thọ 96 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn  và gia đình


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |