Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân phụ bạn Thạch Thon

Cụ ông Thạch Soi

Tạ thế ngày 17 tháng 8 năm 2002 ( tức ngày 9 tháng 7 năm Nhâm Ngọ) tại Trà Vinh, Việt-Nam

Hưởng thọ 79 tuổi

GĐ81/BCD/LLĐB thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Thạch Thon


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |