BCH Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Báo Tin:

BCD Phan Thái đã từ trần 5 giờ chiều thứ Năm ngày 19 tháng 6 năm 2014 tại Seatle, Washington. 

Lễ hoả thiêu đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy 28 tháng 6 sau lễ phủ kỳ vào giữa tuần của các Quân Binh Chủng ở địa phương.

 

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh Phan Thái

**********

BCD Phan Thái  đã phục vụ trong TTHLHQ Delta/LLÐB và LÐ8181/BCND với chức vụ Thông Dịch Viên

***********


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |