Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Chị Phạm Thị Kim Châu

Đã từ trần ngày 5 tháng 5 năm 2006 tại Việt Nam

Hưởng thọ 64 tuổi

Thành Tâm chia buồn cùng gia đình bạn Vũ xuân Thông


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |