Gia đình 81 BCD thành kính phân ưu:

BCD Ninh Quang Tiến cựu toán phó thuộc TTHLHQ/Delta vào năm 1969 - 1971 đã  từ trần lúc 22:15 giờ ngày 27.08.2009 tại Việt Nam,

Hưởng dương 59 tuổi

Gia đình GÐ81/BCD/LLÐB thành kính chia buồn đến gia đình BCD Ninh Quang TiếnHome  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |