Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Nhạc phụ BCD Nguyễn Khoán là cụ:

Vũ Thu

Đã mãn phần ngày 10 tháng 10 năm 2005 tại Tân Hiệp, Kiên Giang, Việt Nam

Hưởng thọ 74 tuổi

Thành Kính chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Khoán


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |