BCH Gia Ðình 81/BCD/LLÐB thông báo tin buồn:

BCD Nguyễn văn Thu đã từ trần ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Houston, Texas.

GÐ 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến chị Thu và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương hồn anh Thu được an  

 BCH/GĐ81BCDLLĐB.  

Hình ảnh lễ phủ Quốc Kỳ VNCH BCD Nguyẽn văn Thu do GÐ81/BCDLLÐB/Houston phụ trách

 

 

 

 

 


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |