Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thiếu Tá Nguyễn văn Tài (P4/LLĐB)

Tạ thế ngày 02/02/2001 tại Santa Ana, California

Hưởng thọ 64 tuổi

Thành thật chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn văn Tài và thân quyến


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |