BCH Gia Ðình 81/BCD/LLÐB thông báo tin buồn:

BCD Nguyễn tấn Cao (cựu Toán Trưởng Thám Sát TTHL/HQ/Delta) thuộc binh chủng Lực Lượng Ðặc Biệt đã từ trần ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại Las Vegas, Nevada, hưởng thọ 72 tuổi.

GÐ 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình bà quả phụ Thuý Nga và toàn thể tang quyến.

 BCH/GĐ81BCDLLĐB.  


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |