BCH Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Báo Tin:

Cựu Thiếu Tá LLÐB Nguyễn minh Ðường đã từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2013

tại Seatle, Washington.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình cựu Thiếu Tá Nguyễn minh Ðường

**********

Thiếu tá Nguyễn minh Ðường đã từng phục vụ trong binh chủng Lực Lượng Ðặc Biệt (1963-1970), trưởng trại biên phòng Katum A-129 trong thời gian năm 1968 Sau khi binh chủng LLÐB giải thể  Th/tá Ðường chuyển sang phục vụ trong đơn vị Biệt Ðộng Quân (1970-1975).  

Thiếu tá Nguyễn minh Ðường cũng là một trong những người sáng lập Hội Ái Hữu Biệt Cách Dù Lực Lượng Ðặc Biệt tại tiểu bang Washington và đảm nhiệm chức vụ hội trưởng trong hai nhiệm kỳ đầu tiên.

***********

Links đến lễ phủ cờ cho cựu Th/Tá Nguyễn minh Ðường do Hội LLÐB và BÐQ ở tiểu bang Washington thực hiện:

http://www.youtube.com/watch?v=ooM_1o3cPVs

http://www.youtube.com/watch?v=krL3SDj1biQ


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |