Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Đại Tá Giuse Nguyễn Sang (LLĐB)

Thân phụ bạn Nguyễn đức Trọng

Tạ thế ngày 9/4/2001 tại  Houston, Texas

Hưởng thọ 86 tuổi

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Đức Trọng và tang quyến


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |