Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Cựu Trung Tá  NGUYỄN VĂN KHÁCH, nguyên Chỉ Huy Trưởng TTHLHQ/Delta năm 1964 đã  từ trần lúc 05:15 giờ sáng ngày 28.12.2008 tại Canada, hưởng thọ được 75 tuổi

Gia đình GÐ81/BCD/LLÐB thành kính chia buồn đến gia đình Trung Tá Nguyễn Văn Khách

Ðiện thoại chia buồn (514)527- 9986

 Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |