Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thiếu Tá Lương ngọc Minh (LLĐB)

Tạ thế ngày 01/01/2001 tại Westminster, California

Hưởng thọ 63 tuổi

Thành thật chia buồn cùng bà quả phụ Lương ngọc Minh và gia-đình


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |