Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù/ Lực Lượng Đặc Biệt xin thông báo đến tất cả các anh em và thân hữu bốn phương tin buồn:

Chuẩn tướng Phan Đình Thứ, tự là Lam Sơn. Cựu Tư Lệnh Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt đã từ trần ngày 23 tháng 7 năm 2002 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 87 tuổi.  Linh cửu sẽ được an táng tại quận Chợ Mới tỉnh An-Giang.

Nguyện cầu hương hồn Chuẩn tướng Lam Sơn, Phan đình Thứ được an lạc đời đời nơi cõi Vĩnh Phúc.  Xin thành kính phân ưu cùng Gia-Đình Chuẩn Tướng.


Gia Đình 81/BCD/LLĐB


Điếu Văn kính Bác Lam Sơn, Bạn đồng hành của thân phụ tôi

Nguyễn Đức Trọng


Ô hô,

Hữu sanh ắt hữu biệt

Miễn làm người, trai cho đáng nên trai

Trở lại thời thế chiến thứ hai

Bao trai Việt cũng vai mang thiên hạ sự!

Tầu trôi nổi, bác theo người xa xứ,

Năm 40 hội tụ bến Marseilles

Mượn con đường đánh Đức giúp Tây

Bác tìm cách luyện tâm lo cứu nước.

Năm 41 vào trường Võ quan Frejus,

Rồi tung hoành cho sở SEI (S, Ơ, I) (1)

Một điệp viên quốc tế gan lỳ

Để De Gaulle tung hoành trên trận chiến

Thế bất biến, giúp người để ta tiến,

Năm 43, phò Ngài Ngự Duy Tân

Cùng anh em đem miệng lưỡi Tô Tần

Để Pháp Quốc trả tự do cho đất Mẹ.

Bác đã nhập Lào, lo toan tạo thế,

Quân bảo hoàng về dành lại quê hương (2)

Năm 46 tình thế đau thương

Tan thế chiến, Vua Duy Tân tử nạn.

Việt đồng minh, quân đoàn giải tán (3)

Bác và bạn bè trở lại quê cha

Đã tập trung nơi thành lũy Ô ma, (4)

Rồi từ đó vẫn còn nuôi Việt Đạo.

Năm 49 cùng cụ Phan Văn Giáo

Lập Việt Binh Đoàn giữ nước an dân.

Chức vụ đầu : Trung đoàn Trưởng Duy Tân

Giữ chí lớn theo cơ trời thay đổi

Mỗi bước đi, bác tiếng tăm vang dội

Một tướng tài, cương trực, công tâm

Trước ba quân, bác chẳng thể cầm

Nỗi nhục nước, khi thực dân ỷ thế,

Bác thẳng tay tát tai quan Mỹ

Dù sau nầy, chức tước bị ngưng treo !!!

Lên Chuẩn tướng bác chẳng chịu đeo !

Vì quân sử không có hàm chữ "Chuẩn"

Đời của bác, đã bao phen lận đận

Nhưng một lòng vị quốc, chí hùng anh.

Lực Lượng Đặc Biệt ba bận dương danh

Thấm nhập Lào năm 44 (5)

Chỉ Huy Trưởng 62 (6)

Và Tư Lệnh năm 64 và 69.(7)

Đời đổi đời, năm 75 quốc nạn

Bác một lòng ở lại với quê cha.

Mươi năm sau, khi bác được tha

Tưởng an hưởng tuổi già qua Pháp Quốc

Sống vì nước !

Thác phải thác trên mảnh đất cha ông,

Bác đã trở lại, với núi, với sông

Mà bác đã một đời dâng cuộc sống

Trước Linh bác, cháu con trang trọng

Với tất cả kính ngưỡng, tâm thành

Cùng chiến hữu, và hậu duệ hương linh

Hương hoa, lễ quả

Quốc kỳ một lá

Điếu tế đôi hàng

Tiễn bác rũ nợ trần gian

Được tiêu diêu về cõi Thiên Phúc.

Ô hô !

Ai tai !


Trọng Hạ Nhâm Ngọ (10 tháng 8 năm 2002)

Tùy viên, SQ quản gia Nguyễn Đức Trọng (cho đến ngày 16-1-1970) khấp bái

(Cuộc đời của TT còn nhiều bước thăng trầm khác. Chúng tôi chỉ nói lên những hoạt động mà ít ai biết liên quan đến LLDB và những gì mà thân phụ tôi lúc sinh tiền đã kể lại về tình thâm giữa TT và Thân phụ tôi có thể nói như anh em ruột. Cuộc đời hai người đã gắn bó với nhau từ bên Pháp, Bắc Phi, Trung Hoa, Ân độ, Miến Điện và trong là Việt Binh Đoàn, tiền Thân của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mà sau cùng là QLVNCH)

Ghi Chú:

(1) SEI : Service Enseignement Inteligences

(2) Lực Lượng Giải Phóng Việt Nam phò vua Duy Tân hồi loan

(3) Quân bảo hoàng hay LL Giải Phóng Việt Nam do quân đội Đồng Minh bảo trợ, căn cứ địa tại Calcutta, Ấn Độ đã cho nhiều toán nhảy dù về VN và Lào đánh Nhật.

(4) Thành Ô ma sau nầy là Bộ Tư Lệnh CSQG.(Góc Nguyễn Trãi và Lý Thái Tổ)

(5) TT đã cùng nhiều quân nhân khác, trong đó có thân phụ của tác giả (Đại tá Nguyễn Sang) bài điếu nầy nhảy dù thấm nhập về Việt Nam và Lào trong công tác xây dựng lực lượng dân quân nổi dậy chống Phát Xít Nhật.

(6) TT có thể nói là người khai sinh ra LLDB Việt Nam lúc đó (Với mũ xanh)

(7) TT trở về LLDB năm 1964 rồi 1969 làm Tư Lệnh. Vào khoảng tháng 10 tác giả bài điếu được bổ nhiệm làm tùy viên tạm thời, thay thế Đ/úy Khánh trong lúc chờ đợi Đ/úy Tạ thành Lộc từ vùng 4 về. Khi Đ/úy Lộc về thì tùy viên tạm thời nằm bệnh viện.


Home  |  | Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |