Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Trung Tá  Đào Đăng Đại

Tạ thế ngày 24/07/2000 tại San José

Hưởng thọ 71 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình Trung tá Đào đăng Đại


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |