Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Nhạc phụ bạn Ngô Nhật Tân

Thiếu Tá  Đàm văn Từ

Tạ thế ngày 10/10/2000 tại Canada

Hưởng thọ 72 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình bạn Ngô Nhật Tân


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |