Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thiếu Tá Cao Hùng Quân (LLĐB)

Tạ thế tại San Diego, California năm 2001

Thành thật chia buồn cùng thân quyến


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |