Binh nhất Lưu đình Thuỵ thuộc LĐ81/BCND

Sinh năm 1954

Tử trận ngày 01 tháng 5 năm 1972 tại An Lộc. 

Thân nhân liên lạc: vợ Nguyễn thị Lan cư ngụ tại Đông Hưng Thuận, Việt Nam