Thiếu úy Trần thanh Đồng số quân 68/409091.  Trước là toán trưởng thám sát Delta, sau năm 1971 được thuyên chuyển về phục vụ Ðại Ðội 4 Xung Kích LĐ81/BCND với chức vụ Trung Ðội Trưởng. Tử trận tại đồi Charlie trong cuộc hành quân Lôi Vũ tại Kontum 1972. ÐÐ4/XK/LÐ81/BCND trực thăng vận vào vùng. Th/úy Ðồng tử trận trong vùng yên ngựa, địa thế rất hiểm trở,dốc núi cao và rừng tre. Cũng tại địa điểm này Thiếu úy Lương Hữu Yên cũng tử trận khi lên lấy xác của bạn là Th/úy Ðồng. Sau đó Ðại Ðội Trưởng Ðào minh Hùng xin oanh kích vào khu vực. Vì các phi tuần A37 oanh kích rất gần nên xác của Thiếu úy Ðồng tan nát, và ÐÐ4/XK/BCND chỉ mang được xác của Th/úy Lương hữu Yên về cho thân nhân mai táng.

Ghi chú thêm về cứ địa: Ðồi Charlie thuộc tỉnh Kontum vùng II chiến thuật trong trận Mùa Hè Ðỏ Lữa 1972, cũng là nơi Trung tá Nguyễn đình Bảo tử trận ngày 12 tháng 4 năm 1972 tại đây. Trung tá Bảo được thăng cấp Đại tá sau khi tử trận.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác bản nhạc Người Ở Lại Charlie để vinh danh cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo

Thân nhân liên lạc: anh Trần thanh Danh cư ngụ tại Texas.  Hình ảnh do cháu Nguyễn hữu Duy gửi đến cho ban chấp hành ngày 15 tháng 12 năm 2010

Bạn bè xác nhận: BCD Ðào minh Hùng, BCD Nguyễn vũ Thiện, BCD La Cao