Thiếu tá Hoàng xuân Cường thuộc TTHLHQ/Delta. Tử trận trong cuộc hành quân thả toán tại Khe Sanh năm 1969, trực thăng bị bắn rơi. Chuẩn úy Trần ngự Đỉnh  cũng tử trận trên trực thăng này.  

Thân nhân liên lạc: anh Hoàng Thái cư ngụ tại California.