Trung sĩ 1 Phạm văn Cứ thuộc Đại Đội 2 xung kích/LĐ81/BCND.  Tử trận ngày 11 tháng 6 năm 1972 tại chiến trường An Lộc. Đồng đội Võ xuân Đồng xác nhận.

Vợ và con hiện sinh sống tại Na-Uy