Thượng sĩ Trương cư Chính trước thuộc toán 1 thám sát Delta (68-70), năm 1970 khi Delta giải thể vàxác nhập vào toán thám sát LĐ81/BCNDõ đương sự được gửi đi huấn luyện truyền tin ở Vũng Tàu. Bị vi phạm quân kỷ (vắng mặt bất hợp pháp nhiều lần) nên bị thuyên chuyển khỏi đơn vị sang SĐ25/BB.

Làm hạ sĩ quan thường vụ Tiểu Đoàn/SĐ25/BB. Sau xin ra đơn vị hành quân với chức vụ trung đội trưởng. Tử trận ngày 6 tháng 9 năm 1973 tại Tây Ninh. Xác được đưa về mai táng ở nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà.

Vợ Trần thị Ba cư ngụ Thủ Đức, con trai đầu lòng (3 tuổi) chết 1978.

Trước ngực Trương cư Chính có xâm hàng chữ "Túy ngoạ sa trường quân mặc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" theo hình vòng cung. Bên vai trái xâm chữ "KTPBD" có nghĩa là " Kỷ thanh Phong Bất Diệt" tên người bạn thân Kỷ thanh Phong (k22 trường VBQGĐL), thiếu úy TĐ6 Nhẩy Dù tử trận năm 1968 (Trận Mậu Thân) trước cổng bộ Tổng Tham Mưu .

Bạn đồng đội Đỗ đức Thịnh và em gái Trương ngọc Trân xác nhận.