Chuẩn úy  Nguyễn xuân Ánh

số quân 74/221681

sinh ngày: 14/6/54

Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù

Mất tích tại chiến khu Đ

thân nhân liên lạc: Cha Nguyễn ích Xuân ngụ tại Hungtington Beach, CA