Sau buổi lễ họp mặt ngày 7 tháng 7 năm 2013 tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana anh chị Võ xuân Ðồng có nhã ý mời các anh em BCDLLÐB ghé lại tư gia để chuyện trò và bửa ăn thân mật. Trong phần hậu họp mặt các anh em đã phát biểu một số ý kiến và người phụ trách website thâu được một video ngắn. Máy video thâu đã hết pin trong buổi lễ nên người phụ trách dùng digital camera để thâu phần video theo links dưới đây:

1- Video hậu họp mặt  

2- Video hậu họp mặt (tiếp theo)

Hình Ảnh được thu nhỏ để xem trên màn hình của máy điện toán.  Xin quý vị bấm vào hình nhỏ muốn xem ở bên trái để phóng lớn lên. Mọi thắc mắc về hình ảnh xin quý vị liên lạc với GÐ81/BCDLLÐB ở các địa chỉ dưới cuối trang.


Ðịa chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com