Sân khấu hội trường

Tâm tình người anh Cả

Tân HT Ðào m. Hùng và anh Cả Phan v. Huấn

Vòng hoa cuả anh em BCD trên thế giới gửi đến cựu HT Phan văn Huấn

Tr/úy Dược sĩ LLÐB Nguyễn đình Thức đại diện cho Nghị viên Jannet Nguyễn vinh danh cựu HT GÐ81

Tr/úy Dược sĩ LLÐB Nguyễn đình Thức đại diện cho Nghị viên Jannet Nguyễn trao bằng tưởng lục cho cựu HT GÐ81 Phan văn Huấn

Cựu HT Phan văn Huấn đáp từ cảm tạ đến Nghị viên Jannet Nguyễn

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Bàn tiệc cựu HT Phan văn Huấn

Ảnh lưu niệm

Hoa Vinh, Ðảm, Lai đ. Hợi

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Anh chị Nguyễn văn Lân

Hoa Vinh, Ð.Ð.Thịnh, Ðảm, N.Trân

Tân HT Ðào minh Hùng

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

MC Nguyễn anh Phong

GÐ81/BCDLLÐB

GÐ81/BCDLLÐB

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Quang cảnh hội trường

Trở lại trang họp mặt kỳ 8


| Hình Bầu Hội Trưởng và BCH |

Video Ngày Họp Mặt  |


| Hình ảnh ÐH |


| Hình ảnh hậu ÐH |


| Trang Chủ |


Ðịa Chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com