BCD Trần quang Huế & BCD Trương hoàng Phi

Chị Trần q. Huế, Ngọc Trân, BCD Lê thành Lân

Chị Trần q. Huế, Ngọc Trân, BCD Ðỗ đ. Thịnh

BCD Võ hùng Phương & BCD Huỳnh văn Thanh

BCD Võ đình Lâm & BCD Nguyễn khoát Hải

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

BCD Lai đình Hợi, BCD Phan văn Huấn, Ngọc Trân, BCD Dennis Vũ

BCD Ðỗ đ. Thịnh, BCD Phan văn Huấn, Ngọc Trân, BCD Dennis Vũ

Chị Ðào m. Hùng, Ðoan Trang, Ngọc Trân, chị???

BCD Võ xuân Ðồng

Phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến

BCD Lai đình Hợi phát biểu ý kiến

BCD Nguyễn văn Lân phát biểu ý kiến

Quang cảnh phòng họp

Tân Hội Trưởng Ðào minh Hùng và phu nhân

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm

Phần tập hát cho hôm sau

Phần tập hát cho hôm sau

Phần tập hát cho hôm sau

Trở lại trang bầu hội trưởng


| Hình Bầu Hội Trưởng và BCH |
| Hình ảnh, video ngày họp mặt  |
| Hình ảnh, video hậu họp mặt |

| Trang links video  |


| Trang Chủ |


Ðịa Chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com