Ngày 7/6/2013 các anh em Biệt Cách Dù, Lực Lượng Ðặc Biệt đã họp mặt tại nhà hàng Emerald Bay ở Santa Ana, CA để bầu Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB là anh Ðào minh Hùng và Ban Chấp Hành được lưu nhiệm với đa số phiếu bầu của các anh em Biệt Cách Dù, Lực Lượng Ðặc Biệt và thân nhân hiện diện trong buổi họp mặt.

Mặc dù thành phần hội viên tham dự không được đông như các cuộc họp mặt hay đại hội như những năm trước.  Tuy nhiên buổi họp mặt được diễn ra trong bầu không khí rất cởi mở và trang trọng, mọi ý kiến phát biểu được tôn trọng. Tiết mục bầu cử gồm việc anh Hội Trưởng Phan văn Huấn vì lý do sức khoẻ không còn có thể điều hành GÐ81BCDLLÐB được nữa, anh hội trưởng đề cử anh phụ tá hội trưởng Ðào minh Hùng vào chức vu hội trưởng. Sau đó là phần đóng góp ý kiến của các hội viên về việc bầu cử.  Quý anh chị và quý thân hữu có thể xem phim video theo các link dưới đây. Video được chia ra nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn được chia khoảng 10 phút cho mỗi video. Phần thâu trong máy của người phụ trách website đã được chuyển tay qua nhiều người thâu hộ nên khoảng 95% đầy đủ.  Những phần thiếu xót sẽ được bổ túc sau từ máy thâu của chuyên viên Ðào Long.

Buổi họp kết thúc, anh em ăn uống trong tình thân mật và chụp hình lưu niệm. 

Video buổi họp mặt bầu cử:

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 1

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 2

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 3

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 4

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 5

Bầu cử Tân Hội Trưởng GÐ81/BCDLLÐB tháng 7 2013 Phần 6

Phần hình ảnh và video buổi họp mặt GÐ81/BCDLLÐB ngày Chủ Nhật 7 tháng 7 năm 2013 và hình ảnh hậu ÐH:

 

 

 

Hình Ảnh được thu nhỏ để xem trên màn hình của máy điện toán.  Xin quý vị bấm vào hình nhỏ muốn xem ở bên trái để phóng lớn lên. Mọi thắc mắc về hình ảnh xin quý vị liên lạc với GÐ81/BCDLLÐB ở các địa chỉ dưới cuối trang.


Ðịa chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com